Service Level Agreement (SLA) voor Kyzoe

Eenvoudig en begrijpelijk, speciaal opgesteld voor Kyzoe

Inleiding

In deze overeenkomst verwijst ‘beschikbaarheid’ naar HTTP of HTTPS en omvat geen problemen met FTP, POP, IMAP of SMTP.

Als u een Zakelijke, Reseller- of Cloudklant bent, zullen wij het volgende bieden:
 • Telefoonondersteuning van 9.00 uur tot 17.00 uur, van maandag tot en met vrijdag.
 • Ticketondersteuning van 9.00 uur tot 17.00 uur, van maandag tot en met vrijdag.
 • Gegarandeerde beschikbaarheid van 99,9%. We streven naar 100% beschikbaarheid.
 • Een maximale reactietijd van 3 uur tijdens kantooruren. We reageren meestal binnen het uur.
 • Ondersteuning buiten kantooruren: Onze diensttickets worden beoordeeld door onze oproepingenieur, en kritieke problemen worden onderzocht. Niet-dringende tickets krijgen een reactie tijdens kantooruren.
Als u een Persoonlijke klant bent, zullen wij het volgende bieden:
 • Redelijke reactietijd op tickets.
 • Streven naar 100% beschikbaarheid.
 • Redelijke reactietijd op weekdagen.
 • Geen ticketondersteuning in het weekend, behalve voor kritieke storingen.
Als u een Managed Cloud Service bij ons heeft:
 • We hebben een specifieke SLA voor Managed Services opgesteld.
Indien wij onder onze SLA-prestaties blijven (op aanvraag), zullen wij het volgende bieden:
 • Een krediet van 5% voor elke uur downtime, met een maximum van 100%. Er worden geen credits verstrekt als de slechte service of onderbreking verband houdt met gepland onderhoud, omstandigheden buiten onze controle, zoals netwerkaanvallen, servicefouten buiten ons directe netwerk of infrastructuur, zaken die voortvloeien uit oorlog, brand, overstroming, arbeidsproblemen, overheidsvoorschriften, andere overheidsinterventie of overmacht, of een schending door de klant van onze voorwaarden of SLA.
Onderhoud & Noodacties
 • Wij doen ons best om de veiligheid en beschikbaarheid van uw gegevens en diensten te handhaven, maar wij zijn niet aansprakelijk voor enige verliezen van welke aard dan ook op elk moment.
 • Wij streven ernaar u minstens 24 uur van tevoren op de hoogte te stellen van gepland onderhoud.
 • Wij behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving op elk moment noodonderhoud uit te voeren als dit nodig wordt geacht om onze diensten te beschermen en te handhaven.
 • In sommige gevallen kunnen we uw website opschorten als deze is aangevallen of geëxploiteerd met malware of code die schade kan veroorzaken aan ons netwerk, onze reputatie, de kwaliteit van onze dienstverlening, of de diensten en kwaliteit van netwerken van derden. We zullen ons best doen om u op de hoogte te stellen als we deze maatregel moeten nemen, maar wij zijn niet verantwoordelijk als deze kennisgeving vertraagd is of niet is ontvangen.
Software up-to-date houden
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klanten om geïnstalleerde software up-to-date te houden. Dit kan bijvoorbeeld het bijwerken van WordPress en bijbehorende plug-ins omvatten. Kyzoe hosting is niet verantwoordelijk voor verouderde software die kan leiden tot opschorting van de site, mocht slecht onderhouden software schade veroorzaken aan ons netwerk, onze reputatie, de kwaliteit van onze dienstverlening, of de diensten en kwaliteit van netwerken van derden.
Ons back-upbeleid / verlies van bedrijf
 • Hoewel Kyzoe hosting regelmatig back-ups maakt van gegevens die op onze systemen zijn opgeslagen, garanderen wij niet het bestaan, de nauwkeurigheid of regelmatigheid van onze back-updiensten. Daarom is de klant verantwoordelijk voor het maken van back-ups van gegevens. Kyzoe hosting garandeert niet dat de back-upprocedures verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang tot de informatie van onze klanten voorkomen. Kyzoe hosting is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies van bedrijf dat kan optreden als gevolg van downtime.

 • Tarief voor oproepen buiten kantooruren: €90/half uur, met een minimum van 30 minuten, of €90/uur tijdens kantooruren, met een minimum van 30 minuten. In geval van een kritieke storing blijven alle communicatiekanalen open.

Beëindigings- en accountherstelbeleid
 • Kyzoe hosting zal accounts beëindigen na drie maanden van niet-betaling. Als u wilt dat een beëindigd account wordt hersteld, zullen wij onze standaard tarieven voor consultancy in rekening brengen per half uur om een herstelpoging te doen. Er wordt geen garantie gegeven dat herstel mogelijk is, en u wordt in rekening gebracht voor de bestede tijd, ongeacht of de poging succesvol is of niet. Bent u een eindklant van een reseller die Kyzoe hosting gebruikt voor hun diensten zullen wij trachten de eindklant te breiken en hem een voorstel doen om rechtstreeks te hosten bij ons. Dit wordt per klant op individuele basis bekeken en besproken. 
Scope van onze technische ondersteuning
 • Kyzoe hosting is een webhostingbedrijf dat internetdiensten zoals websitehosting en e-mail aanbiedt. Wij doen ons uiterste best om deze diensten te onderhouden en draaiende te houden. Zie ons als een nutsbedrijf, vergelijkbaar met uw stroom- of watermaatschappij.

 • Als u stap voor stap hulp nodig heeft bij het configureren van uw apparaten, kunnen wij in sommige gevallen aanvullende aangepaste ondersteuning bieden via ons Engineer Support-pakket. In gevallen waarin wij geen hulp op afstand kunnen bieden, kunnen wij suggesties doen voor bedrijven waarop wij vertrouwen om meer persoonlijke of zelfs on-site ondersteuning te bieden. Als u problemen heeft met de connectiviteit met onze diensten, vragen wij u ons Kyzoe hosting Website Tools-portaal te gebruiken om de diagnose te starten. Als u problemen heeft met de connectiviteit, zullen wij ons best doen om deze te diagnosticeren. Als we aanzienlijke tijd besteden aan het diagnosticeren van connectiviteitsproblemen die uiteindelijk een klantprobleem blijken te zijn (slechte configuratie, automatische firewall of ander blokkeringsapparaat), is de klant verantwoordelijk voor de opgelopen tijd – Kyzoe hosting zal de klant waarschuwen voor eventuele mogelijke kosten. Er worden geen kosten in rekening gebracht als het een Kyzoe hosting -gerelateerd probleem betreft.

 • Onze ondersteuning omvat factureringsondersteuning of ondersteuning gerelateerd aan eventuele problemen die zijn ontstaan door het niet werken zoals verwacht of geadverteerd van onze diensten. Onze ondersteuning omvat geen persoonlijke configuratieondersteuning voor uw apparaten of persoonlijke computers. Net zoals een energiebedrijf u niet kan helpen bij het instellen van de thermostaat op uw verwarming, kunnen wij helaas niet helpen bij stapsgewijze configuratie van uw specifieke apparaat. Wij zullen echter documentatie en alle technische details verstrekken voor u om uw software te configureren. Wij zullen hints of tips geven als wij toevallig bekend zijn met de software die u gebruikt, maar wij bieden geen garanties.

Laatst geupdate: 21/11/2023
nl_NLDutch

SSD vs Hdd Hosting

Wij zetten de turbo voor je in: wij bieden je hosting met 100 procent SSD-power in datacenterkwaliteit.

Laat je overtuigen door onze meetresultaten: we hebben identieke WordPress-installaties met talrijke plug-ins en op een klassieke server met HDD en op SSD-harde schijven opgezet. We hebben de respectievelijke gemiddelde waarden bepaald uit verschillende metingen: De laadtijden van de websites waren gemiddeld 42 procent sneller op de krachtige SSD-systemen dan op de klassieke HDD-systemen. 

In tegenstelling tot onze concurrenten, die databases meestal alleen op “desktop” SSD’s opslaan of nog volledig vertrouwen op klassieke harde schijven, bewaren wij je volledige webdata (webruimte) inclusief de databases op SSD harde schijven in datacenterkwaliteit. Onze premium SSD’s op basis van de nieuwste servertechnologie zijn speciaal ontworpen voor professioneel gebruik in datacenters en zijn niet alleen snel, maar ook bijzonder betrouwbaar.

SSD-hosting is met name geschikt voor high-performance applicaties. De toename in snelheid is duidelijk merkbaar op websites met een hoog bezoekersaantal, aangezien er beduidend meer acties per seconde mogelijk zijn. SSD-harde schijven zijn ook zeer energiezuinig en onderstrepen daarmee de groene filosofie van Kyzoe.be.